1050 € / 15000 €

Od roku 2009 sa AkSen venuje zlepšeniu života seniorov vytvorením platformy, a to tak IT, ako aj fyzickej, kde seniori môžu žiť svoje sny, byť lepšie informovaní, byť aktívni a viac nezávislí. Staráme sa o tých, ktorí potrebujú pomoc návštevovaním seniorov v domovoch dôchodcov, organizovaním konferencií o starostlivosti pri Alzheimerovej chorobe i ďalšími aktivitami. Jedným z našich hlavných nástrojov je webová stránka, na ktorej môžu seniori tráviť svoj voľný čas bezpečne, nájsť informácie a dozvedieť sa o našich aktivitách. Na základe nedávnej spätnej väzby od našich členov však webová stránka už nie je úplne v súlade s ich očakávaniami. Blíži sa 10te výročie založenia AkSenu a to je skvelá príležitosť na výrazné vylepšenia - "facelift" našej webovej stránky ako darček pre našich seniorov.

Čo chceme dosiahnuť?
Aj ako mimovládna organizácia sa snažíme byť čo najviac finančne nezávislí. Hľadáme tiež pre našich členov inovatívne a originálne riešenia, ktoré im umožnia žiť šťastnejší a zdravší život. Naša nová škálovateľná webová platforma umožní presne to pre seniorov na Slovensku, v Českej republike a možno i vo ďalších krajinách.

Čo hovoria naši členovia o AkSen: http://www.aksen.sk/pribehy-nasich-clenov

Čo seniori očakávajú od našich webových stránok?

  • Stráviť na webe plnohodnotný čas
  • Mať jednoduchý, ale kompletný prehľad prehľad o aktivitách AkSen
  • Spojiť sa lepšie s regionálnymi centrami AkSen
  • Vzájomne komunikovať a mať spoločenskú platformu
  • Jednoduchšie navigovať v obsahu

Ako to dosiahneme?
Dúfame, že zameraním sa na tieto body sa nám podarí vybudovať webovú stránku, ktorá naplní čo najlepšie potreby seniorov. Spolupracujeme s niekoľkými ďalšími organizáciami, aby sme na novú webovú stránku priniesli viac zaujímavých funkcií, napríklad vzdelávacie videá a hry na zlepšenie pamäti. Chceme našim regionálnym centrám poskytnúť viac priestoru, umožniť im komunikovať so svojimi členmi a poskytovať online registráciu na podujatia AkSen.

Aby sme boli pripravení na naše výročie v septembri, máme na dokončenie projektu 6 mesiacov. Rozpočet na potrebné zmeny je založený na oficiálnej ponuke slovenskej spoločnosti, ktorá ich vyčíslila na 15 000 Eur. Na vyzbieranie finančných prostriedkov máme čas najneskôr do 30ho mája.

Ďakujeme Vám!

1. Môj dar

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne plánovať našu prácu.

2. Moje údaje

Meno *

Priezvisko *

E-mail *

3. Spôsob platby


Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania Darujme.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Po úspešnom prijatí daru Vám zašleme informačný email. Ďakujeme!

Akciové združenie AkSen vzniklo v septembri 2009 ako iniciatíva skupiny ľudí, ktorí chcú využiť svoje skúsenosti na pomoc seniorom na Slovensku. Webová stránka www.aksen.sk pomáha dosiahnuť ciele organizácie a regionálnych centier.

Ikony od Macrovector a freepik na www.freepik.com. Business vector People vector